Общинска избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 440
Монтана, 14.02.2018

ОТНОСНО: Утвърждаване на образец съдържанието на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, във вр. с чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА.

 

ПРЕПИС  - ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ

 

 

Постъпило е заявление в Общинска избирателна комисия Монтана с вх. № 512/14.02.2018 г. от председателя на Общински съвет – Монтана.

Това заявление е подадено по повод публикуван нов Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Обн. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г./, лицата, заемащи висши публични длъжности, с изключение на тези по Закона за съдебната власт, които следва да подават декларации за несъвместимост.

Прави искане  до ОИК – Монтана, за утвърждаване образец на декларация по чл. 35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, във връзка с чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА, съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗПКОНПИ.

Общинският съветник, съгласно чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА, изм. и доп., ДВ бр. 7 от 19.01.2018 г. във връзка с параграф 19 от ЗПКОНПИ, следва да декларира, че  не може:

     „1. да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие;

 1. да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз;
 2. да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.”

               Съгласно разпоредбата на  чл. 35, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, декларациите на общинските съветници за несъвместимост, се утвърждават от органа по избора или назначаването.

                Съобразно правомощията, по чл. 87 от ИК, органа по избора на общинските съветници е Общинска избирателна комисия.

                Поради което на основание чл. 87, ал. 1, т . 1 от ИК, във вр. с чл. 35, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 1 от  ЗПКОНПИ и чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА, ОИК – Монтана, единодушно и поименно                                                       

Р Е Ш И: № 440 – МИ/14.02.2018 г. 

            УТВЪРЖДАВА декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и във връзка с чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА.

Декларацията е приложение, неразделна част от настоящето решение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 88, ал. 1 от ИК пред Централната избирателна комисия София.    

  Задължава председателят на ОИК – Монтана да изпрати  утвърдения образец -  съдържанието на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, във вр. с чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА, да изпрати незабавно до председателя на Общински съвет – Монтана.                   

Препис – извлечение от настоящият протокол с номера на решението за утвърждаване на образец - съдържанието на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, във вр. с чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА , да се приложи към папка решения на ОИК – Монтана  и да се публикува в раздел „Решения” на сайта на ОИК - Монтана.

Обявено на 14.02.2018 г. в 13:50 часа     

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Габриела Димитрова-Николова

СЕКРЕТАР:

Румен Гоцов

 

 

 

Председател: Габриела Илиева Димитрова-Николова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 14.02.2018 в 13:53 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 440 / 14.02.2018

  относно: Утвърждаване на образец съдържанието на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, във вр. с чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА.

 • № 439 / 23.01.2018

  относно: Обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК.

 • № 438 / 22.05.2017

  относно: Обявяване на Илиана Красимирова Иванова за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ” в община Монтанa.

всички решения