Общинска избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 152-МИ
Монтана, 31.10.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на лица, които да представляват Общинска избирателна комисия – Монтана пред Административен съд – гр. Монтана, в случай на обжалване на решения на ОИК – Монтана и пред Върховен административен съд, в случай на оспорване на решенията и определенията на Административен съд – гр. Монтана

Предвид постъпили жалби срещу решение на Общинска избирателна комисия – Монтана за  обявяване на избраните кандидати за общински съветници и възможността от постъпване на други жалби, на основание чл.76, ал.2, във връзка с чл.459 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Монтана, 

Р Е Ш И:

            УПЪЛНОМОЩАВА, заедно и поотделно:

 • Валери Иванов Димитров – председател на ОИК – Монтана.
 • адв. Камелия Александрова Илиева – секретар на ОИК – Монтана.
 • адв. Диана Иванова Иванчева – член на ОИК – Монтана.
 • Светлин Николов Лазаров – член на ОИК – Монтана.
 • Емил Кирилов Иванов – член на ОИК – Монтана.

Да представляват Общинска избирателна комисия – Монтана пред Административен съд – гр. Монтана, в случай на обжалване на решения на ОИК – Монтана и пред Върховен административен съд, в случай на оспорване на решенията и определенията на Административен съд – гр. Монтана във връзка с произведените избори за кметове и общински съветници на 27 октомври 2019 г., както и да правят искания за направени разноски по делата и да се снабдяват с изпълнителни листове по тях.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 88, ал. 1 от ИК пред Централната избирателна комисия.

            Препис от решението да се постави на информационното табло на Общинска избирателна комисия – Монтана и да се публикува на интернет страницата.

Председател: Валери Иванов Димитров

Секретар: Камелия Александрова Илиева

* Публикувано на 07.11.2019 в 12:52 часа

Календар

Решения

 • № 162 - МИ / 23.11.2021

  относно: Получено е писмо от Трето РУ на МВР гр.Варна с вх.№ 252/23.11.2021г. за получаване на справка от изборни книжа, от проведени избори на 27.10.2019г. за общински съветници.

 • № 161 - МИ / 21.11.2021

  относно: Необходима смяна на общински съветник в общински съвет Монтана след уведомление от Председателя на Общински съвет - с вх.№ 253/21.11.2021г.

 • № 160-МИ / 20.08.2020

  относно: Получено е писмо от Общински съвет (ОС) с информация относно образувано производство от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) срещу г-н Огнян Нончов Митов – кмет на с.Д-р Йосифово, общ.Монтана, обл.Монтана, препратена на Общински съвет Монтана за установяване за наличие на нарушение по реда на чл.41, ал.3 от ЗМСМА.

всички решения