Общинска избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 135-МИ
Монтана, 28.10.2019

ОТНОСНО: ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници

 

ТРЕДЕСЕТ И ТРИ                                                             33

                        с думи                                                                   с цифри

 

 

Днес, 28.10.2019г., в 11:05 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е петстотин и деветнадесет 519 гласове.

(с думи)                         (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:     НЯМА

 

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

 

ТРИДЕСЕТ И ТРИ                                                 33

                                      (с думи)                                                (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                с цифри

56.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

  ПЕТ                                  5

67.

Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)”

СЕДЕМ                               7

68.

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”

ДВАДЕСЕТ                      20

69.

Местна коалиция „ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ)”

  ЕДИН                               1

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

4.

 

1.

Цветко Илиев Цветков

А

137

 

ПП АТАКА

2.

Борислав Димитров Цеков

А

19

 

 

3.

Спас Сердаров Димитров

Б

7

 

 

4.

Цветан Каменов Коцев

Б

5

 

 

5.

Мая Томова Иванова

Б

13

6.

Евелина Иванова Петрова

Б

4

7.

Мирослав Ивов Неделков

Б

6

8.

Николай Петров Христов

Б

8

9.

Димитър Тодоров Исаев

Б

1

10.

Красимир Каменов Илиев

Б

3

11.

Илия Лазаров Лазаров

Б

3

8.

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

1.

Николай Георгиев Николов

А

132

2.

Зори Георгиев Германски

А

37

3.

Божидар Георгиев Костадинов

А

16

4.

Валентина Георгиева Тодорова

Б

2

5.

Цветан Младенов Тодоров

Б

5

14.

Политическа партия АБВ (Алтернатива за българското възраждане)

1.

Петър Тодоров Петров

А

105

2.

Николай Тодоров Петков

А

14

3.

Тихомир Русимов Петков

Б

8

4.

Ангелина Юлитверова Първанова

Б

6

5.

Димитринка Тодорова Димитрова

Б

1

6.

Цветелин Павлов Илиев

Б

3

7.

Калин Рашков Каменов

Б

1

27.

Коалиция Ние, Гражданите

1.

Митко Стоянов Стоянов

А

107

2.

Йорданка Венциславова Първанова

А

17

48.

ВЪЗРАЖДАНЕ

1.

Найден Валентинов Найденов

А

111

2.

Стефан Петров Стефанов

А

34

3.

Иван Огнянов Гановски

Б

10

4.

Пламен Володиев Първанов

Б

12

5.

Иван Бориславов Боянов

Б

12

6.

Валентин Найденов Михайлов

Б

2

7.

Емил Емилов Тодоров

Б

10

56.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.

Камелия Цветанова Трифонова

А

850

2.

Илия Замфиров Илиев

Б

121

3.

Стефка Георгиева Александрова

Б

158

4.

Параскева Анастасова Илиева

Б

78

5.

Мирослав Георгиев Марков

Б

29

6.

Петко Данаилов Петков

Б

70

7.

Галина Петрова Лазарова – Иванова

Б

70

8.

Димитър Николов Иванов

Б

40

9.

Христо Петров Кръстев

Б

37

10.

Марин Йорданов Маринов

Б

70

11.

Веселка Аврамова Василева

Б

30

12.

Кирил Славков Любенов

Б

31

13.

Петър Красимиров Мирчев

Б

64

14.

Летка Тодорова Иванова

Б

25

15.

Тодор Иванов Тодоров

Б

116

16.

Драгомир Петров Григоров

Б

25

17.

Веселин Цеков Петров

Б

12

18.

Цецка Димитрова Тодорова

Б

40

19.

Румен Цветков Петков

Б

18

20.

Пламен Тихомиров Игнатов

Б

88

21.

Митко Йошев Митов

Б

50

22.

Будьони Цветанов Петков

Б

26

23.

Димитър Владимиров Митов

Б

54

24.

Денис Анатолиев Каменов

Б

36

25.

Радка Кирова Петкова

Б

5

26.

Петър Светлинов Кузманов

Б

26

27.

Трифон Кирилов Миланов

Б

21

28.

Владимир Соколо Тодоров

Б

4

29.

Марин Стоянов Пешев

Б

3

30.

Георги Любомиров Славков

Б

18

31.

Миладин Цветанов Динков

Б

9

32.

Йордан Иванов Йорданов

Б

4

33.

Борислав Петров Иванов

Б

40

66.

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ” (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1.

Цветелина Людмилова Славчева - Трифонова

А

136

2.

Иван Пламенов Атанасов

А

42

3.

Дилян Петров Петров

А

19

4.

Милена Иванова Николова - Антонова

Б

6

 

67

 

Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)”

 

1

Пламен Цветанов Пелов

А

369

2

Валентин Петров Валентинов

А

350

3

Милети Давидов Мечов

А

267

4

Марян Иванов Димитров

А

253

5

Теодора Димитрова Любенова

А

235

6

Иванка Дончева Делева

Б

101

7

Тодор Иванов Тодоров

Б

151

8

Людмил Тодоров Антов

Б

51

9

Румяна Георгиева Кирилова

Б

87

10

Станчо Венелинов Манчевски

Б

73

11

Пламен Евтимов Владиславов

Б

205

12

Александър Тодоров Александров

Б

5

13

Лъчезар Кръстев Иванов

Б

165

14

Александрина Мариус Николова

Б

192

15

Бисер Митов Петров

Б

85

16

Маленка Николова Миланова

Б

27

17

Пламен Дончов Ананиев

Б

2

18

Пламен Весков Петков

Б

220

19

Борислав Йорданов Вихрийски

Б

51

20

Камен Димитров Каменов

Б

5

21

Радослав Иванов Върбанов

Б

62

22

Малинка Димитрова Аврамова

Б

28

23

Йордан Тодоров Георгиев

Ь

5

24

Рангел Петров Иванов

Б

113

25

Ангел Каменов Игнатов

Б

5

26

Евгени Петров Евтимов

Б

7

27

Сашко Методиев Лазаров

Б

9

28

Жоро Илиев Коев

Б

10

29

Димитър Спасов Тодоров

Б

10

30

Николай Рангелов Ставров

Б

9

31

Анелия Георгиева Митова

Б

9

32

Петранка Илиева Костадинова-Илиева

Б

12

33

Лидия Димитрова Митрофанова

Б

1

68

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”

1

Бойко Георгиев Димитров

Б

225

 

 

2

Иво Цветанов Иванов

Б

380

 

 

3

Найден Илиев Найденов

Б

353

 

 

4

Валери Тимов Георгиев

Б

474

 

 

5

Христо Йорданов Кастрев

Б

569

 

 

6

Иво Димитров Гигов

Б

167

 

 

7

Милена Кирилова Нончева

Б

320

 

 

8

Милен Максимов Николов

Б

161

 

 

9

Людмил Кирилов Джурджов

Б

320

 

 

10

Росица Заркова Благоева

Б

171

 

 

11

Юлиан Димитров Александров

Б

180

 

 

12

Георги Петров Иванов

Б

239

 

 

13

Камелия Борисова Ангелова

Б

235

 

 

14

Виктор Валериев Апостолов

Б

299

 

 

15

Десислава Димитрова Каменова

Б

403

 

 

16

Горан Невелинов Аврамов

Б

177

 

 

17

Иван Петров Петров

Б

158

 

 

18

Станимир Владимиров Стоев

Б

307

 

 

19

Стоян Георгиев Стоянов

Б

218

 

 

20

Румен Върбанов Ценов

Б

253

 

 

21

Мартин Бориславов Симеонов

Б

251

 

 

22

Ангел Иванов Петров

Б

191

 

 

23

Борислав Аврамов Иванов

Б

435

 

 

24

Милен Веселинов Гечовски

Б

117

 

 

25

Александър Григоров Ангелов

Б

210

 

 

26

Камелия Николаева Боянова

Б

143

 

 

27

Николай Радославов Николов

Б

87

 

 

28

Георги Тодоров Георгиев

Б

156

 

 

29

Георги Ангелов Георгиев

Б

113

 

 

30

Илиана Красимирова Иванова

Б

179

 

 

31

Димана Макариева Георгиева

Б

226

 

 

32

Иван Венециев Пешунов

Б

190

69

Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИСЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ)

1

Любомир Тодоров Иванов

А

331

 

 

2

Андриан Любомиров Йосифов

Б

26

 

 

3

Венелин Здравков Васев

Б

36

 

 

4

Ивет Антонова Илиева

Б

15

 

 

5

Петър Стефанов Петров

Б

13

 

 

6

Венислава Пламенова Ангелова

Б

18

 

 

7

Борис Красимиров Георгиев

Б

16

 

 

8

Румен Илиев Цанков

Б

8

 

 

9

Александра Петкова Петкова

Б

8

 

 

10

Младен Цветанов Кръстев

Б

29

 

 

11

Детелин Илиев Иванов

Б

5

 

 

12

Добромир Руменов Цветанов

Б

14

 

 

13

Светослав Сашов Спасов

Б

7

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1 Бойко Георгиев Димитров

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”

**********

2 Валентин Петров Валентинов

Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)”

**********

3 Валери Тимов Георгиев

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”

**********

4 Виктор Валериев Апостолов

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”

**********

5 Георги Петров Иванов

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”

**********

6 Горан Невелинов Аврамов

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”

**********

7 Десислава Димитрова Каменова

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”

**********

8 Иван Петров Петров

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”

**********

9 Иванка Дончева Делева

Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)”

**********

10 Иво Димитров Гигов

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”

**********

11 Иво Цветанов Иванов

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”

**********

12 ИЛИЯ ЗАМФИРОВ ИЛИЕВ

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

13 Камелия Борисова Ангелова

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и

ЗНС)”

**********

14 КАМЕЛИЯ ЦВЕТАНОВА ТРИФОНОВА

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

15 Любомир Тодоров Иванов

Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ)

**********

16 Людмил Кирилов Джурджов

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”

**********

17 Марян Иванов Димитров

Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)”

**********

18 Милен Максимов Николов

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и

ЗНС)”

**********

19 Милена Кирилова Нончева

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”

**********

20 Милети Давидов Мечов

Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО BPEMF)”

**********

21 МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

22 Найден Илиев Найденов

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и

ЗНС)”

**********

23 ПАРАСКЕВА АНАСТАСОВА ИЛИЕВА

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

24 Пламен Цветанов Пелов

Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)”

**********

25 Росица Заркова Благоева

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”

**********

26 Румен Върбанов Ценов

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”

**********

27 Станимир Владимиров Стоев

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”

**********

28 СТЕФКА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

29 Стоян Георгиев Стоянов

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и

ЗНС)"

**********

30 Теодора Димитрова Любенова

Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)”

**********

31 Тодор Иванов Тодоров

Местна коалиция „НДСВ (ДПС, НОВОТО ВРЕМЕ)”

**********

32 Христо Йорданов Кастрев

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”

**********

33 Юлиан Димитров Александров

Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и

ЗНС)”

**********

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

Председател: Валери Иванов Димитров

Секретар: Камелия Александрова Илиева

* Публикувано на 28.10.2019 в 13:04 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30 

Решения

 • № 160-МИ / 20.08.2020

  относно: Получено е писмо от Общински съвет (ОС) с информация относно образувано производство от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) срещу г-н Огнян Нончов Митов – кмет на с.Д-р Йосифово, общ.Монтана, обл.Монтана, препратена на Общински съвет Монтана за установяване за наличие на нарушение по реда на чл.41, ал.3 от ЗМСМА.

 • № 159-МИ / 02.03.2020

  относно: Заявление от Десислава Димитрова Каменова – избрана за общински съветник, регистриран от МК „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)” с вх.№ 249/28.02.2020г. на ОИК Монтана

 • № 158-МИ / 19.12.2019

  относно: Постъпило писмо от Областна администрация Монтана с приложено решение на ЦИК №1690-МИ/26.11.2019г.

всички решения