Общинска избирателна комисия Монтана


РЕШЕНИЕ
№ 435
Монтана, 07.06.2016

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване пълномощията на Кмет на кметство Клисурица, общ. Монтана.

Постъпило е с вх. № 466 от 06.06.2016 г. по регистъра на ОИК – Монтана, придружително писмо от Кмета на Община Монтана, ведно с препис –извлечение от акт за смърт № 717/30.05.2016 г. копие от заповед № 849/30.05.2016 г. за прекратяване на трудово правоотношение и заверено копие на извадка от НБД „Население” за населението по секции в община Монтана, от което е видно, че Кмета на кметство Клисурица е починал на 28.05.2016 г. .

ОИК - Монтана констатира следното: С Решение № 367/28.10.2015 г. на ОИК – Монтана е обявен за избран  за кмет на кметство Клисурица от първи тур ВАСИЛ ИВАНОВ ЦЕКОВ. Същият е положил клетва, съобразно разпоредбата на чл. 42, ал.1 от ЗМСМА и е встъпил в пълномощията си, съобразно разпоредбата на чл. 38, ал. 4 от ЗМСМА.

Видно от приложение препис – извлечение от акт за смърт за лицето ВАСИЛ ИВАНОВ ЦЕКОВ е настъпила смърт на 28.05.2016 г., а в правомощията на ОИК – Монтана е да прекрати предсрочно пълномощията му като кмет на кметство Клисурица, общ. Монтана.   

Поради което, ОИК – Монтана, на основание чл.87, ал. 1, т. 1 и т. 34 от ИК, във връзка с чл. 42, ал.1, т. 13 от ЗМСМА                                                   

Р Е Ш И : 

ПРЕКРАТЯВА предсрочно  пълномощията на Кмета на кметство Клисурица, общ. Монтана ВАСИЛ ИВАНОВ ЦЕКОВ, с ЕГН .................., обявен с решение № 367/28.10.2015 г. на ОИК – Монтана за избран кмет на кметство Клисурица, общ. Монтана в проведените избори на 25.10.2015 г., поради настъпила смърт на 28.05.2016. 

АНУЛИРА ИЗДАДЕНОТО от ОИК – Монтана УДОСТОВЕРЕНИЕ

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок по реда на чл. 88, ал. 1 от ИК пред централната избирателна комисия София. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Габриела Димитрова-Николова

СЕКРЕТАР:

Румен Гоцов

 Обявено на 07.06.2016 г. в 13:00 часа

Председател: Габриела Илиева Димитрова-Николова

Секретар: Румен Димитров Гоцов

* Публикувано на 07.06.2016 в 17:14 часа

Календар

Решения

  • № 436 / 05.04.2017

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник от квотата на ПП „ГЕРБ” и обявяване за общински съветник следващия в листата кандидат в община Монтана.

  • № 435 / 07.06.2016

    относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Кмет на кметство Клисурица, общ. Монтана.

  • № 434 / 13.03.2016

    относно: Избор на кмет на кметство КРАПЧЕНЕ.

всички решения